Árstími
Vetur
Vor
Sumar
Haust
Aldurs Hópur
Leikskólastig
Yngstastig
Miðstig
Unglingastig
Grundvallarþættir menntastefnu Reykjavikur
?
Hægt er að lesa um Hér

Félagsfærni
Sjálfseflingu
Læsi
Sköpun
Heilbrigði
Tími
Viðfangsefni
Íslenska
Stærðfræði
Náttúrufræði
Hreyfing
Lífsleikni
Náttúra og umhverfi
Íþróttir og hreyfing
Erlend tungumál
Heimilisfræði
Málrækt
Listgreinar
Kristin-, sið- og trúarbragðafræði
Tónlist
Læsi og Samskifti
Heilbrigði og Velíðan
Sjálfbærni og vísindi
Sköpun og menning


Framkvæmd
?
Stutt lýsing sem kemur up í leitar lista verkefna
!
Má ekki vanta
!
Má ekki vanta
!
Má ekki vanta
- - -

Upplýsingar um Verkefni
?
þarf einhverja hluti eða tól, eða upplýsingar. Eða er hægt að nálgast auka uppýsingar annarstaðar?!
Má ekki vanta
:
!
Má ekki vanta
?
Eru einhverjar upplýsingar sem þú vilt láta fylgja með
!
Mun ekki birtast á verkefni.