Verkefnakista MÚÚ
Grunndvallarþættir menntastefnu Reykjarvik:
Félagsfærni, Sjálfseflingu, Læsi, Sköpun, Heilbrigði
Árstími :
Sumar, Haust, Vetur, Vor
Aldur :
Leikskólastig, Yngstastig, Miðstig, Unglingastig
Timi :
Vidfangsefni :
Íslenska, Stærðfræði, Náttúrufræði, Hreyfing, Lífsleikni, Náttúra og umhverfi, Íþróttir og hreyfing, Erlend tungumál, Heimilisfræði, Málrækt, Listgreinar, Kristin-, sið- og trúarbragðafræði, Tónlist, Læsi og Samskifti, Heilbrigði og Velíðan, Sjálfbærni og vísindi, Sköpun og menning
Stutt lýsing :
Markmið :
- - -
Framkvæmd :
- - -
Áhöld-efni :
Viðbótar gögn :
Undirbúningur leiðbeinanda :
- - -
Undirbúningur barns :
- - -
Úrvinnsla og ígrundun :
- - -
Ítarefni :
- - -
Verkefni mun birtast á vef MÚÚ eftir að starfsmaður hefur yfirfarið það