Verkefnakista MÚÚ
Hlaupabingó 3 - Doppur 
Læsi Heilbrigði
Sumar Haust Vetur Vor
Leikskólastig Yngstastig
1 klst
Hvar sem er
Stærðfræði Náttúra og umhverfi Íþróttir og hreyfing Læsi og samskipti Heilbrigði og vellíðan
Börnin finna spjöld með doppum (eins og á teningi) og para við tölur á bingóspjöldum.
Talnalæsi og hreyfing.
Börnunum er skipt í hópa, 3 - 5 í hverjum hópi og hver hópur fær eitt bingóspjald.
FJær hópnum er spjöldum með doppum dreift á jörðina, með bakhliðina upp þannig að ekki sjáist hvað er á þeim.
Úr hverjum hópi hleypur eitt barn í senn að spjöldunum og sækir eitt spjald. Þegar barnið kemur til baka í hópinn sinn hjálpast börnin að við að bera saman fjölda doppanna á spjaldinu og tölurnará bingóspjaldinu. Ef fjöldi doppanna er á bingóspjaldinu má leggja spjaldið þar ofan á og þá getur næsta barn sótt næsta spjald. Ef spjaldið passar ekki þarf eitthvart barnanna að skila spjaldinu í bunkann á jörðinni og sækja annað spjald í staðinn. 
Bingóspjöld með tölum, 1 - 6 er alvegnóg, 1 - 12 er býsna erfitt.
Spjöld með doppum (eins og teningar)
Hægt er að senda myndir inn Hérna