Verkefnakista MÚÚ
Bak í bak
Félagsfærni Læsi
Sumar Haust Vetur Vor
Yngstastig Miðstig
1/2 kennslustund
Hvar sem er
Íslenska Stærðfræði Náttúrufræði Náttúra og umhverfi Málrækt Læsi og samskipti
Nemandi raðar saman mynd úr hlutum í náttúrunni eftir fyrirmælum annars nemanda.
Að vinna með tungumál stærðfræðinnar.
Nemendur vinna í pörum. Hvert par finnur 4-8 hluti í umhverfinu, tvo hluti af hverri sort. Nemendur setjast niður þannig að þeir snúa baki hvor í annan. Annar nemendanna raðar hlutunum fyrir framan sig í einhverja mynd og lýsir svo niðurröðuninni fyrir hinum nemandanum. Sá raðar sínum hlutum niður fyrir framan sig í samræmi við lýsinguna. Þegar báðir telja sig vera búna eru myndirnar bornar saman.
Þegar fyrirmyndinni er lýst er óhjákvæmilegt að nota ýmis hugtök sem þekkt eru í stærðfræðinni,
s.s. fremst, aftast, efst, í miðju, neðst, hægri og vinstri.
Yngstu nemendunum hentar í upphafi að raða eingöngu í lóðrétta línu, 3-5 hlutum, og þjálfa hugtökin nær, næst, fjær, fjærst, í miðju.
Góð hugmynd er að biðja nemendur um að raða hlutunum í eitthvert form, s.s. þríhyrning, ferning, trapisu eða annað og þjálfa þannig skilning þeirra á formunum.

Ýmsir hlutir og fyrirbæri sem finna má í umhverfinu, s.s. steinar, barr, greinar, grös, lauf, jafnvel rusl.
Hægt er að senda myndir inn Hérna